ಆಕೋಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್. ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್ ಆನಿ ವೋಯ್ಸ್ ಓಫ್ ರುಜಾಯ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಭೋವ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ವೋಯ್ಸ್ ಓಫ್ ರುಜಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಚಲ್ಲೊ. ಮಾನೇಸ್ತಿಣ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೊಬಿನ್ ಜೋನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಣಿ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

 

 

 

 

 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್: ಪೆರ್ಪೆತುವಾ (ಎಕೊಡೆಂ), ಆಲಿಸ್ ಆನಿ ಸಿಯಾನ್ನಾ (ದೊಡೆಂ) ವೋಯ್ಸ್ ಓಫ್ ರುಜಾಯ್ ವಿಜೇತಾಂ ಜಾಲಿಂ.

ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂತ್: ಟೈರನ್ (ದಾದ್ಲೆ ಎಕೊಡೆಂ), ರೊವಿನಾ (ಸ್ರೀಯಾಂಚೆ ಎಕೊಡೆಂ) ತಶೆಂಚ್ ರೀಮಾ ಆನಿ ಹೇಮಲ್ ದೊಡ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ವಿಜೆತಾಂ ಜಾಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ತೆಂ ನಾಚ್ ವೆದಿರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಲೀಜನ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಆಧುನಿಕ್ ನಾಟ್ಕುಲೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ವಿವಿಧ್ ಮನಪಸಂದೆಚೆ ಖೆಳ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಪೊದಾಂ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸಾಂಜ್ ಧಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಜಾಲಿ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ವೆಳಿಂ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್ ಲೋಬೊ, ತಶೆಂಚ್ ಜಾನಪದ್ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ತಲ್ವಾಡಿ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ಲಿ. ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ವಾಂಟುನ್, ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Photos...

 

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators