ವರ್ದಿ: ಪಿ. ಎಲ್. ಭಟ್., ನಿತ್ಯಾಧರ್ ವಾಡೊ

ಜೂನ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವರಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಮಾರ್ಟಿಸಾಚಾ ಘರಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ.  ಮಾನಾಧಿಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಶ್ ಡಿಸೋಜû ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯ್‍ದರ್ಶಿ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕೈಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ಮರ್ಯೆಕ್ ಗಿತಾಂ ಸವೆಂ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲಿಂ. 

 

 

 

 

 

 

 

ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಗುಲೊಬ್ ದಿಲೊ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖೆಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಧಾವ್ಯಾಚೆ ಪರೀಕ್ಶೆಂತ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣಿಕೊ ದಿಲ್ಯೊ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್, ನ್ರತ್ಯ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಉಲ್ಲಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಕೆಲಿಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಚಾ 40 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಯಾಜಕೀ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊವ್ನ್ ಶೆಲೊ, ಫುಲಾಂ ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್, ಫಳ್ ವಸ್ತು ದಿಲ್ಯೊ. ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಖೆಳ್ ಜಾತಚ್, ಯಾಜಕಾಂನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.  ಜೆವಾಣ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
          

 


           

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators