Print


2020 ಜನೆರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವ್ಹರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಯುಸಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭುರ್ಗಿ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಒಟ್ಟುಕ್ 102 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 52 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 9.15 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುಮ್ಗಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಣಿ ಆರಾಧನಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.