ಡಿ. 23, 2017: ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ.

 

 

ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಾಂ:

 

ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಟ್ರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಟ್ರೀ:

 

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators