1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Church of Our Lady of Rosary of Mangalore or Rosario Cathedral is a Roman Catholic cathedral in the Roman Catholic Diocese of Mangalore, dedicated to Our Lady of the Rosary. It was the first Roman Catholic church in the Canara region.

IMAGE Dear Brothers and Sisters in Christ Jesus, Iam immensely happy to associate myself with the Cathedral Church and feel proud to know that it completed 450 years of its foundation and meritorious serviceto the faithful of the diocese, as it is the Mother Church. Read More...
IMAGE ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೊ ಪ್ರಣಾಮ್, ಟಿ.ವಿ. ಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ: ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್  ಕೋಣ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ ತಾಣಿಂ ಆಪುಣ್... Read More...
IMAGE ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾಂ ಆದೆವ್ಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಜುಲಾಯ್ 25, 2020 : ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್... Read More...
IMAGE ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪರತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆರಂಬ್
ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಪರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ... Read More...
IMAGE ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ-ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್
  ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಲಕ್ಸಿನ್ ಭರ್ಗ್‍ ಶಹರಾಂತ್ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ರಾನಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್... Read More...
IMAGE 8 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೀಸಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್?
  ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ನೊಯೆಕ್ “ಸಂಸಾರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ... Read More...
IMAGE ಕೊವಿದ್ – 19 ಕುಮಕ್ 3
ಜೂನ್ 4, 2020 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊರೊನಾ ಕೊವಿದ್– 19 ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ... Read More...
IMAGE ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
ಮೇ 31, 2020  : ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 22 ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾನ್ ರುಜಾಯ್... Read More...
IMAGE ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ
ಮೇ 26, 2020 : ಕೊವಿದ್ 19 ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಕೊ, ಪರ್ನೆಂ ಬಂದರ್,... Read More...
IMAGE The Last Batch of Migrants leaves the Rosario Campus
May 22, 2020 : The Last Batch of migrants (250) left our campus of Rosario Cathedral. They were taken to Railway station by 5 KSRTC buses to proceed to their own native places (UP/Bihar). There were... Read More...
IMAGE Three families of Rosario Cathdral sponsored the evening meal on May 21st
Three families of Rosario Cathdral sponsored the evening meal on Thursday, 21st May 2020         Read More...

 

 

 

 


Pope FrancisMost. Rev. Peter Paul Saldanha
Bishop of Mangalore


 
V. Rev. Fr. J. B. Crasta
Parish PriestFr Flavian Rajkiran Lobo
Assistant PriestFr Rocky Fernandes
Principal - Rosario CollegeFr. Victor D'Souza
Principal - Rosario PU College


 

 

 

Sundays
6.30 a.m : Malayalam
8.00 a.m : Konkani – Community Mass
9.15 a.m : Konkani – Children Mass
10.15 a.m: English... more ...

Our Lady of Perpetual Succour
Saturday :06.30 a.m. & 05.00 p.m. mass

Our Lady of Holy Rosary
Wednesday : 06.30 a.m. mass ... more

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators